Nameštanje Atlasa

Atlas je prvi vratni pršljen, prstenastog oblika, koji nosi lobanju, prenosi i raspoređuje njenu težinu na vratnu kičmu i učestvuje u pokretima glave u odnosu na vrat.

Porođaj, udarci u glavu, padovi, trzajevi vrata, spavanje na stomaku, nepravilno držanje tela u sedenju i stajanju mogu da izmeste Atlas za par milimetara gore ili dole i/ili par stepeni rotacije levo ili desno.

U neposrednoj blizini Atlasa su vertebralne arterije, produžena i kičmena moždina i kičmeni ganglioni C1 i C2 koji mogu da budu pritisnuti usled njegove nepravilne pozicije.

Nepravilan položaj Atlasa može ometati protok krvi u mozak i vršiti pritisak na nervne strukture čime se remeti komunikacija, odnosno protok impulsa između mozga i tela.

Takođe, nepravilna pozicija Atlasa čini da se težina glave nepravilno rasporedi duž kičme, čime se značajno opterećuju pršljenovi i stvaraju uslovi za krivljenje kičme i posledično javljanje bolova i ostalih simptoma.

Glavobolja, vrtoglavica, nestabilnost u hodu, lelujanje, nesvestica, zujanje u ušima, bol u vratu, ukočenost vrata, umor, loša koncentracija i pamćenje, poremećen san, loše raspoloženje i telesna napetost su najčešći simptomi koji se javljaju kod nepravilne pozicije Atlasa.

Nameštanje Atlasa u pravilnu poziciju je jedan od najvažnijih preduslova da mišićnoskeletni sistem u celini uspostavi optimalni balans i funkciju.

Scroll to Top