Šta je diskus hernija?

Međupršljenski diskusi su amortizacioni jastučići ( amortizeri )koji se nalaze između kičmenih pršljenova ( praktično od drugog vratnog pršljena pa sve do krsne kosti) i njihov je zadatak da ublaže opterećenje kojem je izložena naša kičma u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Diskus hernija ( kila diskusa ) predstavlja popuštanje i kilavljenje međupršljenskog diskusa zbog degenerisanja, propadanja ili povrede samog diskusa. Može da nastane na bilo kom diskusu ali najčešće nastaje na mestima gde je mehaničko opterećenje najveće. To su obično prelazi iz vratne u grudnu kičmu, grudne u slabinsku kičmu i slabinske kičme u karlicu.

Uzrok je obično nepravilan pokret pri podizanju tereta pri čemu dolazi do savijanja i/ili uvrtanja kičme ali to može biti i pad ili neki jak trzaj prilikom kočenja ili sudara u saobraćaju.

Kako prepoznati diskus herniju?

Simptomi zavise od mesta (vratna, grudna ili slabinska kičma) na kome je došlo do popuštanja diskusa.

Bol i ukočenost u vratu ili leđima su najčešći a ukoliko diskus pritiska i nervne strukture onda mogu da se jave: bol, trnjenje, pečenje, žarenje ili otupelost – umanjen osećaj u ruci ili nozi a katkada u obe ruke i noge. Često je vrat ili trup savijen i iskrivljen u jednu stranu usled spazma mišića

Mogući su takođe i znaci slabosti ili oduzetosti mišića. Stvari nam ispadaju iz ruke, ne možemo da otvorimo zatvarač sa flaše, ne možemo da podignemo ili odvojimo ruku od tela da nešto dohvatimo. Hod može biti otežan, stopalo zapinje ili lupa o podlogu, ne možemo da hodamo na prstima ili petama, klecanje kolena pri osloncu na nogu a može da se javi i šepanje.

Ono što je karakteristično za svežu hernijaciju diskusa je i da se bol pojačava kada se kašljemo ili kijamo. Obično se simptomi smanjuju ili prestaju u ležanju ili hodu a sedenje ili stajanje u mestu obično pojačavaju simptome. Ustajanje sa stolice ili kreveta takođe mogu isprovocirati simptome obzirom da većina ljudi ustaje i seda na nepravilan način.

U najtežim slučajevima može doći do potpune paralize (oduzetosti) mišića i/ili gubitka kontrole mokrenja i pražnjenja creva.

U svakom slučaju, potrebno je otići na lekarski pregled jer simptomi mogu da se pogoršaju do te mere da ozbiljno naruše kvalitet života i da nas u velikoj meri onesposobe.

Lečenje diskus hernije

Postoje dva načina lečenja diskus hernije: neoperativno i operativno lečenje. Najčešće se savetuje neoperativno lečenje i potrebno je pokušati sve da bi se izbegla operacija.

U nekim slučajevima, na žalost, hirurška intervencija je najbolje rešenje (Oduzetost mišića ruke ili noge, progresivna slabost mišića, gubitak kontrole mokrenja i pražnjenja creva).

Cilj lečenja je otklanjanje bola i drugih simptoma i uspostavljanje bezbolnog kretanja i obavljanja aktivnosti dnevnog života.

Na raspolaganju su:
Lekovi (NSAIL, kortikosteroidi, opioidi, neuropatski lekovi, miorelaksansi)
Kiropraktika
Fizikalna terapija (razne vrste struja, magnet, laser…)
Vežbe i saveti
Akupunktura
Hirurgija (mikrodiskektomija, diskektomija, laminektomija, hemilaminektomija)

Obzirom da je diskus hernija prvenstveno mehanička povreda diskusa i problem mehaničke prirode, u rešavanju tog problema najefikasnije su mehaničke intervencije: kiropraktika i hirurgija. Ostale metode mogu da budu od pomoći kao dopuna ukoliko se pravilno primenjuju.

Scroll to Top