Bol u ramenu

Bolno rame ili Periartritis humeroskapularis (skraćeno PAHS) je zapaljenje mekih tkiva u okolini ramenog zgloba koje je praćeno bolom u ramenu. Bol potiče od upale tetiva, tetivnih ovojnica, pripoja, burzi i mišića.

Prenaprezanja usled dugotrajnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje ruke iznad nivoa ramena poput pranja prozora, kačenja zavesa ili veša, brisanja prašine i krečenja. Zatim potezanje i nošenje većih tereta a takođe i brzi, eksplozivni i balistički (bacački) pokreti u sportovima poput rukometa, vaterpola, odbojke i tenisa.

Slabost ili disbalans mišića u okolini ramena i loše držanje (kifoza – povijena leđa) stvaraju pogodno tlo da dođe do sudaranja kostiju u zglobu ramena i do žuljanja i povređivanja tetiva, pripoja i sluznih kesa koje se tu nalaze što za posledicu ima njihovu upalu i bol.

Bol i bolom ograničeni pokreti u ramenu su glavne manifestacije periartritisa. Postoji nemogućnost da stavimo ruku iznad glave, iza leđa ili da je podignemo. Prisutan je znak bolnog luka prilikom odmicanja ruke od tela u stranu.

Bol je obično slabiji na samom početku a kasnije se pojačava do te mere da ne možemo odvojiti ruku od tela. Razvija se u 3 faze: Prvo se javlja slabiji bol pri većim naprezanjima, zatim je prisutan umeren bol pri pokretima ruke a na kraju je bol prisutan i u mirovanju.

Važno je reagovati i potražiti stručnu pomoć što je ranije moguće da bi oporavak bio lakši i brži i bezbolniji.

Scroll to Top