Bol Vas ometa i ograničava? Pozovite nas

Vezbe za ukocenost vrata Lecenje

Da li Vas bole vrat ili ramena? Ne tako davno, reklo bi Vam se da se odmorite, možda koristite steznik za vrat i sačekate dok bol ne popusti. Lekari su promenili pesmu o lečenju bolova i ukočenosti u vratu. Oni sada preporučuju lagano kretanje umesto odmora.

Iako je ukočen vrat obično uzrokovan relativno manjom povredom, kao što je istegnuće mišića ili istegnuće ligamenata, bolni naleti mogu biti prilično oštri. Dobro je minimizirati bolne pokrete, ali takođe je važno da se vrat nastavi kretati kako bi se izbeglo dalje ukrućenje mišića.


Pozovite nas
Vezbe za ukocenost vrata Lecenje

Bol i ukocenost u vratu

Produženje vrata (savijanje unazad)
Nežno ispružite vrat gledajući prema gore i vraćajući glavu unazad, a ramena i leđa nepomični. Kada se glava vrati unazad koliko god može da ide bez povećanja bola, pokušajte da zadržite istezanje 5 sekundi pre nego što vratite glavu u neutralni (početni) položaj.

Savijanje vrata (savijanje napred)
Postepeno spuštajte bradu prema grudima i gledajte nadole, samo pomerajući glavu. Nakon što se glava savila napred koliko god udobno može da se zadrži, istegnite 5 sekundi pre nego što se vratite u neutralni položaj.

Bočno savijanje vrata (savijanje bokom u stranu)
Polako savijte glavu u jednu stranu, na primer približavanjem levog uha ka levom ramenu. Tokom ovog istezanja, ramena i leđa ostaju nepomični dok se vrat bočno savija u stranu. Kada se glava savije koliko god može udobno da ide u stranu, pokušajte da zadržite istezanje 5 sekundi pre nego što vratite glavu u neutralni položaj. Zatim se ovo istezanje ponavlja u suprotnom smeru.

Rotacija vrata (okretanje bokom u stranu)
Dok držite leđa ramena, a ramena mirna, postepeno okrećite glavu ulevo koliko god to prirodno može da ide bez povećanja bola. Kada glava dostigne svoju granicu rotacije, zadržite istezanje 5 sekundi pre nego što je vratite u neutralni položaj. Zatim se isto istezanje ponavlja udesno.

Ukocenost vrata

Ako ste zainteresovani za korišćenje vežbi za ublažavanje ukočenosti u vratu ili ramenu, obavezno posetite svog lekara radi procene. Pitajte da li možete dobiti pomoć od fizikalnog terapeuta ili drugog profesionalca koji može da kreira individualizovani program vežbanja na osnovu Vaše jačine bola, ograničenja pokreta i trenutne snage. Program treba da ima jasno naznačene ciljeve i da uključuje vežbe istezanja i jačanja, kao i vežbe za poboljšanje načina na koji koristite mišiće vrata.

Bol i ukocenost u vratu