Bol Vas ometa i ograničava? Pozovite nas

Kiropraktika Beograd

Kiropraktika je alternativna medicina koja se bavi dijagnozom i lečenjem mehaničkih poremećaja mišićno-skeletnog sistema, posebno kičme. Praktičari kiropraktike nazivaju se kiropraktičarima.

Mnogi kiropraktičari, posebno oni iz rane istorije terena, predložili su da mehanički poremećaji utiču na opšte zdravlje. Glavna tehnika lečenja kiropraktikom uključuje ručnu terapiju, posebno manipulaciju kičmom, drugim zglobovima i mekim tkivima, ali takođe može uključivati vežbe i savetovanje o zdravlju i načinu života.


Pozovite nas
Kiropraktika Beograd  Master Manual

Kiropraktika Beograd Najbolja cena tretmana

Kiropraktika je licencirana zdravstvena profesija koja naglašava sposobnost tela da se izleči. Lečenje obično uključuje ručnu terapiju, često uključujući kičmenu manipulaciju. Takođe se mogu koristiti i drugi oblici lečenja, kao što su vežbanje i savetovanje o ishrani.

Kiropraktičari leče stanja povezana sa strukturom Vašeg tela. Njihov cilj je ublažavanje bolova i poboljšanje funkcije. Ne prepisuju lekove i ne rade hirurške zahvate. Umesto toga, oni prilagođavaju ili manipulišu Vašom kičmom i drugim delovima tela kako bi ih doveli u pravi položaj ili pravilno poravnali.

Kiropraktičari pristupaju nezi pacijenata na način sličan onom koji se koristi u konvencionalnoj medicini. Oni intervjuišu pacijenta, dobiju detaljnu zdravstvenu istoriju, izvrše pregled, urade testove i postave radnu dijagnozu. Zatim razvijaju plan upravljanja, započinju lečenje i prate napredak pacijenta. Kiropraktičari često leče probleme povezane sa mišićno-skeletnim sistemom.

Kiropraktika Beograd

Metode ručnog tretmana koje koriste kiropraktičari kreću se od istezanja i kontinuiranog pritiska do specifičnih manipulacija zglobovima, koje se obično isporučuju ručno i uključuju brzi i nežni potisak. Svrha manipulacija je poboljšanje pokreta i funkcije zglobova. Manipulacije se najčešće rade na kičmi, ali se i drugi delovi tela mogu tretirati na ovaj način.

Kiropraktika Beograd Najbolja cena tretmana
Kiropraktika Beograd