Bol Vas ometa i ograničava? Pozovite nas

Fizioterapeut Beograd

Kada ugovorite sastanak sa fizioterapeutom, verovatno će se od Vas tražiti da nosite udobnu široku odeću i cipele sa dobrom potporom (poput atletskih cipela). To je zato što ćete se verovatno uključiti u neki fizički pokret.
Na prvom sastanku fizioterapeut će pregledati Vašu evidenciju i dobiti kompletnu medicinsku istoriju, pregledavajući sve testove koje možete imati. Postavljaće Vam pitanja o Vašoj medicinskoj istoriji, načinu života i bolesti ili povredi koju leče. Važno je biti potpuno iskren sa svojim odgovorima.

Verovatno će se od Vas tražiti da hodate, savijate se i druge jednostavne zadatke koji im omogućavaju da procene Vaše fizičke mogućnosti i ograničenja. Zatim će sa Vama razgovarati o prilagođenom programu fizikalne terapije.
Na naknadnim sastancima obično ćete imati određene vežbe ili pokrete koje ćete tražiti. Aktivnosti koje radite tokom fizioterapije deo su programa koji su kreirali samo za Vas kako bi Vam pomogli da postignete ciljeve oporavka.


Pozovite nas


Fizioterapeut Beograd - Master Manual

Fizikalna terapija Beograd

U zavisnosti od razloga za lečenje, prednosti fizikalne terapije uključuju:

  • izbegavanje hirurške intervencije
  • poboljšana pokretljivost i kretanje
  • oporavak od povrede ili traume
  • oporavak od moždanog udara ili paralize
  • prevencija pada
  • poboljšana ravnoteža
  • rešavanje starosnih medicinskih problema

Fizikalna terapija može pomoći sportistima da maksimalizuje svoje performanse jačanjem određenih delova tela i upotrebom mišića na nove načine.
Pružalac zdravstvene zaštite ili fizioterapeut može savetovati pojedince o prednostima specifičnim za njihovu ličnu istoriju bolesti i potrebe za lečenjem.

Fizikalna terapija

Vreme potrebno za fizikalnu terapiju zavisi od Vašeg stanja i ciljeva. Fizički terapeut se obično savetuje sa lekarom koji Vas upućuje kako bi bio siguran da se slažu oko preporučenog plana lečenja. Pre nastavka određenih aktivnosti možda će Vam trebati odobrenje fizioterapeuta.

Fizikalna terapija - Master Manual
Fizikalna terapija Beograd - Master Manual