Bol Vas ometa i ograničava? Pozovite nas

Kiropraktika je alternativna medicina koja se bavi dijagnozom i lečenjem mehaničkih poremećaja mišićno-skeletnog sistema, posebno kičme. Praktičari kiropraktike nazivaju se kiropraktičarima.

Kiropraktika je licencirana zdravstvena profesija koja naglašava sposobnost tela da se izleči. Lečenje obično uključuje ručnu terapiju, često uključujući kičmenu manipulaciju. Takođe se mogu koristiti i drugi oblici lečenja, kao što su vežbanje i savetovanje o ishrani.

Kiropraktičari leče stanja povezana sa strukturom Vašeg tela. Njihov cilj je ublažavanje bolova i poboljšanje funkcije. Ne prepisuju lekove i ne rade hirurške zahvate. Umesto toga, oni prilagođavaju ili manipulišu Vašom kičmom i drugim delovima tela kako bi ih doveli u pravi položaj ili pravilno poravnali.

Kiropraktika Beograd

Kiropraktika Beograd

Metode ručnog tretmana koje koriste kiropraktičari kreću se od istezanja i kontinuiranog pritiska do specifičnih manipulacija zglobovima, koje se obično isporučuju ručno i uključuju brzi i nežni potisak. Svrha manipulacija je poboljšanje pokreta i funkcije zglobova. Manipulacije se najčešće rade na kičmi, ali se i drugi delovi tela mogu tretirati na ovaj način.